Menu

Study Circle

सातवे स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन २०१६ , दिनांक : १३. २. २०१६

सत्र पहिले : ग्रंथदिंडी आणि उद्‌घाटन सोहळा  

 
Part - IPart - II

सत्र दुसरे : इग्नायटेड माइंडस  

 
Part - IPart - II

सातवे स्पर्धा परीक्षा साहित्य संमेलन २०१६ , दिनांक : १४. २. २०१६

सत्र पहिले : युवकांचे करिअर व प्रसार माध्यमांची भूमिका 

Part - IPart - IIPart - III
Part - IVPart - V

 सत्र दुसरे : इतर राज्यातील मराठी अधिका-यांची कामगिरी 

Part - IPart - IIPart - III
Part - IVPart - V

 सत्र तिसरे : सामाजिक विकास आणि प्रशासन  

Part - I Part - II

 सत्र चॊथे : सर्जनशील प्रशासक  

Part - I Part - II Part - III
Part - VI