Menu

Study Circle

  राज्यसेवा मुख्य परीक्षा

 

►  सामान्य अध्ययन पेपर १ :
                                       *  इतिहास

                                       *  भूगोल

                                       *  कृषी भूगोल

►  सामान्य अध्ययन पेपर २ :
                                       * भारतीय संविधान

                                       * राजकारण

                                       * कायदा

                                       * प्रशासन

► सामान्य अध्ययन पेपर ३ :
                                       * मनुष्य बळ विकास

                                       * मानवी हक्क, संघटना

                                       * विकास कार्यक्रम

►  सामान्य अध्ययन पेपर ४ :
                                       *  अर्थव्यवस्था

                                       *  कृषी अर्थव्यवस्था 

                                       *  विज्ञान व तंत्रज्ञान